San Luis Obispo Centennial

San Luis Obispo Centennial

This Auto Club San Luis Obispo branch location at 1134 Monterey St. was used from 1923 to 1960. Photo copyright: Automobile Club of Southern California